Wat kan ik voor u doen?

Ik zorg voor u door dagelijkse beslommeringen van u over te nemen en door aandacht te hebben voor uw persoonlijk welzijn. De zorg die ik geef is niet-medisch en betreft geen lijfsgebonden zorg. Die zorg kan wel worden geboden door het inschakelen van externe dienstverleners, bv. een thuiszorgorganisatie of een fysiotherapeut. Bezoek van thuiszorgmedewerkers, een huisarts en van andere medische hulpverleners kan in de Herstelkamer plaatsvinden. Zij krijgen rechtstreeks toegang tot de Herstelkamer.