Proclaimer

Marga Meijerman is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist en actueel te houden. Als u vragen heeft of als u meent dat er informatie op staat die (niet meer) correct is, mail naar mij.

Alle informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk door mij behandeld volgens mijn privacyverklaring. Ik gebruik uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw voorafgaande toestemming door mij ter beschikking van derden gesteld.