Privacy en Cookies

HERSTELKAMER NOOTDORP hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
HERSTELKAMER NOOTDORP is gevestigd aan Hof van Koningsveld 39, 2631 WJ Nootdorp ingeschreven onder handelsregisternummer 71244360. Herstelkamer Nootdorp is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook uw IP-adres is een persoonsgegeven.

Van wie verzamelt HERSTELKAMER NOOTDORP persoonsgegevens?
HERSTELKAMER NOOTDORP verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die de website bezoeken en een dienst willen afnemen. Bijvoorbeeld indien u uw gegevens invult op het contact- of reserveringsformulier.

Contact met HERSTELKAMER NOOTDORP kan plaatsvinden via:

  • telefoon;
  • schriftelijke correspondentie;
  • het contactformulier op HERSTELKAMER.nl, bijvoorbeeld voor het stellen van vragen
  • per e-mail;
  • het reserveringsformulier
  • een link die is opgenomen in een elektronische boodschap of e-mailbericht.

Welke persoonsgegevens verzamelt HERSTELKAMER NOOTDORP? HERSTELKAMER NOOTDORP verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

  • Personalia: uw naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd;

Op basis van welke grondslag verwerkt HERSTELKAMER NOOTDORP persoonsgegevens?

HERSTELKAMER NOOTDORP verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om de dienst die geleverd wordt (een verblijf in de Herstelkamer) zo optimaal mogelijk te kunnen leveren.

Ten slotte kan HERSTELKAMER NOOTDORP persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt HERSTELKAMER NOOTDORP persoonsgegevens?
HERSTELKAMER NOOTDORP verwerkt persoonsgegevens voor het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen HERSTELKAMER NOOTDORP en haar klanten

Bewaartermijnen
HERSTELKAMER NOOTDORP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer HERSTELKAMER NOOTDORP hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

In geval van een medische noodsituatie kunnen uw gegevens worden verstrekt aan medische hulpverleners. Dit betreft ook de door u beschikbaar gestelde gegevens van een door u aangewezen contactpersoon.

HERSTELKAMER NOOTDORP verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

HERSTELKAMER NOOTDORP en andere websites
Op onze website kunt u links naar andere websites aantreffen. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. HERSTELKAMER NOOTDORP is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring
HERSTELKAMER NOOTDORP maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.

Beveiliging
HERSTELKAMER NOOTDORP hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. HERSTELKAMER NOOTDORP neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. HERSTELKAMER NOOTDORP neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van gegevens op ingevulde formulieren en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van HERSTELKAMER NOOTDORP via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door een e-mail te richten aan info@herstelkamer.nl

Wat als het privacybeleid van HERSTELKAMER NOOTDORP wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en de diensten van HERSTELKAMER NOOTDORP kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meeste actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.herstelkamer.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018.