Raad van Advies

De raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot de bedrijfsvoering en de inrichting van de herstelkamer.

De raad van Advies bestaat uit personen die geen persoonlijk belang hebben bij het bedrijf.

Voorzitter: Karel Kamperman, Pyschogeriater